Tarieven

Wij geven op de meeste nazorg 10 % korting.

  • A1015.07Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A157.84Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • B1030.15Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1130.15Toediening roesje (lachgassedatie)
  • B1237.38Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  • C1122.91Periodieke controle
  • C1322.91Probleemgericht consult
  • C2222.91Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C28108.53Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt
  • C2930.15Studiemodellen
  • C6560.29Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  • C8018.09Mondzorg aan huis
  • C8448.23Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • C8522.91Weekendbehandeling
  • C8622.91Avondbehandeling
  • C8722.91Nachtbehandeling
  • C90Niet nagekomen afspraak
  • C9136.18Pocketregistratie
  • C9272.35Parodontiumregistratie
  • E0122.91Wortelkanaalbehandeling consult
  • E0242.20Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0333.16Consult na tandheelkundig ongeval
  • E0448.84Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  • E13108.53Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14156.76Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16204.99Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17253.23Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E1918.09Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E31120.58Snij-/ hoektand
  • E32168.82Premolaar
  • E33217.05Molaar
  • E3424.12Aanbrengen retrograde vulling
  • E3684.41Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3772.35Kijkoperatie
  • E4030.15Directe pulpa-overkapping
  • E4212.06Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4324.12Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E446.03Verwijderen spalk, per element
  • E4512.06Aanbrengen rubberdam
  • E5136.18Verwijderen van kroon of brug
  • E5230.15Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5342.20Verwijderen van wortelstift
  • E5430.15Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5530.15Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E5642.20Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  • E5730.15Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6048.23Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E6184.41Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6254.26Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6345.22Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  • E6448.23Afsluiting van open wortelpunt
  • E6648.23Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E7760.29Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  • E7830.15Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  • E8515.07Elektronische lengtebepaling
  • E8681.39Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8760.29Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • E8860.29Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • E9048.23Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9518.09Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E9775.37Uitwendig bleken per kaak
  • G0932.56Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • G1090.44Niet-standaard beetregistratie
  • G1190.44Scharnierasbepaling
  • G1284.41Centrale relatiebepaling
  • G1360.29Protrale/laterale bepalingen
  • G14542.63Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1530.15Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G1630.15Therapeutische positiebepaling
  • G2060.29Beetregistratie intra-oraal
  • G21108.53Functieonderzoek kauwstelsel
  • G22217.05Verlengd onderzoek OPD
  • G2396.47Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G3360.29Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G4163.31Consult OPD-therapie A (niet-complex)
  • G43121.79Consult OPD-therapie B (complex)
  • G4466.32Therapeutische injectie
  • G4648.23Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
  • G4772.35Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
  • G48120.58Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
  • G62162.79Stabilisatieopbeetplaat
  • G65331.61Indirect planmatig inslijpen
  • G6848.23Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  • G6966.32Beetbeschermingsplaat
  • G71301.46Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7230.15Controlebezoek MRA
  • G7348.23Reparatie MRA met afdruk
  • G74127.22Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
  • H1145.22Trekken tand of kies
  • H1633.76Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H216.18Kosten hechtmateriaal
  • H2666.32Hechten weke delen
  • H3372.35Hemisectie van een molaar
  • H3572.35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  • H4054.26Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4136.18Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4272.35Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H4396.47Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  • H4466.32Primaire antrumsluiting
  • H5060.29Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5518.09Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5984.41Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6084.41Marsupialisatie
  • H65162.79Primaire sluiting
  • H7084.41Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75162.79Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  • H80114.55Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85192.93Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H9060.29Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • J33330.87Kosten implantaat
  • J1587.46Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio
  • J17133.77Aanvullende ophoging bodem bijholte
  • J1861.74Ophoging bodem bijholte orthograad
  • J1966.88Toeslag esthetische zone
  • J20235.12Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J2377.17Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)
  • J26169.78Moeizaam verwijderen implantaat
  • J27235.12Vervangen eerste implantaat
  • J2897.24Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  • J2936.53Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)
  • J30108.04Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J32118.33Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J3410.29Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J3524.18Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J3633.96Verwijderen implantaat
  • J3797.24Vervangen volgend implantaat
  • J39179.56Uitvoeren autotransplantaat
  • J4136.01Plaatsen elke volgende drukknop
  • J42210.94Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J4366.88Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J4425.72Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • J45123.48Plaatsen eerste drukknop
  • J50529.92Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J51344.71Onder klikgebit
  • J52344.71Boven klikgebit
  • J53102.90Omvorming klikgebit
  • J54133.77Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J55154.35Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J56180.07Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J5787.46Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  • J58113.19Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten
  • J59138.91Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten
  • J6056.59Specifiek consult nazorg implantologie
  • J6192.61Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J70144.06Opvullen zonder staafdemontage
  • J71180.07Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J72205.79Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J73231.52Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7456.59Reparatie zonder staafdemontage
  • J75108.04Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J76133.77Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J77159.49Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7825.72Verwijderen en vervangen drukknop
  • J80523.75Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • J81115.76Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J87267.53Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat
  • J88179.56Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)
  • J97179.60Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J98101.64Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • J0166.88Initieel onderzoek implantologie
  • J02102.90Verlengd onderzoek implantologie
  • J03138.91Proefopstelling
  • J0546.30Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J0630.87Vrijleggen foramen mentale
  • J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
  • J0820.58Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J09246.95Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  • J10154.35Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J11138.91Prepareren donorplaats
  • J12149.20Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J1372.03Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • M0113.52Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0213.52Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0313.52Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0527.13Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M306.03Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3218.09Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M4015.07Fluoridebehandeling
  • M6127.13Mondbeschermer
  • M8052.45Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M8128.94Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • P0142.20Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P0290.44Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P0360.29Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
  • P0490.44Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P0642.20Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P0718.09Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P0848.23Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P1090.44Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  • P1466.32Individuele afdruk met randopbouw
  • P15180.88Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  • P1666.32Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P1760.29Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P1818.09Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P21180.88Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P25241.17Volledig kunstgebit onderkaak
  • P2760.29Reoccluderen
  • P2860.29Naregistratie en remounten
  • P2948.23Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P30391.90Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P31150.73Wortelkap met stift
  • P3290.44Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls
  • P3360.29Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P34247.20Frame kunstgebit, 1-4 elementen
  • P35337.64Frame kunstgebit, 5-13 elementen
  • P3630.15Individuele afdruk zonder randopbouw
  • P3736.18Frontopstelling in aparte zitting
  • P3866.32Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
  • P3990.44Toeslag voor bepaling neutrale zone
  • P4015.07Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
  • P4130.15Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
  • P4230.15Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
  • P4336.18Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
  • P45120.58Noodkunstgebit
  • P5142.20Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P5290.44Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P5360.29Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
  • P5490.44Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P5642.20Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
  • P5718.09Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P5848.23Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P6036.18Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
  • P6530.15Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
  • P70168.82Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P7848.23Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
  • P7948.23Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
  • R0872.35Eénvlaks composiet inlay
  • R09138.67Tweevlaks composiet inlay
  • R10180.88Drievlaks composiet inlay
  • R11108.53Eénvlaksinlay
  • R12168.82Tweevlaksinlay
  • R13241.17Drievlaksinlay
  • R1430.15Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24265.28Kroon op natuurlijk element
  • R2954.26Confectiekroon
  • R3160.29Opbouw plastisch materiaal
  • R3260.29Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33120.58Gegoten opbouw, directe methode
  • R34241.17Kroon op implantaat
  • R40180.88Eerste brugtussendeel
  • R4590.44Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R49150.73Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R5030.15Metalen fixatiekap met afdruk
  • R5530.15Gipsslot met extra afdruk
  • R60120.58Plakbrug zonder preparatie
  • R61180.88Plakbrug met preparatie
  • R6542.20Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R6624.12Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R7066.32Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R7166.32Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R7424.12Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R7560.29Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7630.15Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7730.15Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R7872.35Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79120.58Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R8030.15Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
  • R8512.06Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
  • R90Gedeeltelijk voltooid werk ( kostprijs )
  • T012174.85Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02132.56Grondig reinigen wortel, complex
  • T02224.12Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032108.53Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03366.32Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T04291.64Consult parodontale nazorg
  • T043121.79Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044162.19Complex consult parodontale nazorg
  • T070195.95Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071301.46Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
  • T072361.75Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07360.29Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074162.19Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07675.37Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101105.51Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10257.28Tandvleescorrectie, per element
  • T103150.73Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
  • T111361.75Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112120.58Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113195.95Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121195.95Kroonverlenging per element
  • T122361.75Kroonverlenging per sextant
  • T141114.55Tandvleestransplantaat
  • T142361.75Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15160.29Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152162.19Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T16142.20Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16281.39Behandeling tandvleesabces
  • T16365.12Toepassing lokaal medicament
  • T16424.12(Draad)Spalk
  • T16560.29Uitgebreide voedingsanalyse
  • U0515.84Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  • U2513.73Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
  • U3515.84Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  • V1572.35Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3027.13Fissuurlak eerste element (sealen)
  • V3515.07Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
  • V406.03Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V5012.06Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V7012.06Parapulpaire stift
  • V7125.32Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7240.40Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7352.45Drievlaksvulling amalgaam
  • V7473.56Meervlaksvulling amalgaam
  • V8021.10Wortelkanaalstift
  • V8137.38Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8252.45Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8364.51Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8485.61Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer
  • V859.04Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9148.23Eénvlaksvulling composiet
  • V9263.31Tweevlaksvulling composiet
  • V9375.37Drievlaksvulling composiet
  • V9496.47Meervlaksvulling composiet
  • X1016.88Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X1112.66Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X2172.35Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2272.35Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2326.53Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2432.56Maken en beoordelen schedelfoto
  • X25204.99Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X2660.29Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X3424.12Beoordelen schedelfoto
  • Y0113.73Informatieverstrekking, per vijf minuten
  • Y02Onderlinge dienstverlening ( kostprijs )
NVM

 
NVVPKRM

NEEM CONTACT OP

10 Meest voorkomende mondproblemen

Gaatjes voorkomen

Tips tegen gaatjes

Linkpartners

Adres:

Ridderhof 6 2981 ET, Ridderkerk

E-Mail Mondhygiënepraktijk Dentition

 

Telefoon:

0180 - 417847

KvK nummer:
24462058

 
HomeDe MondhygiënistAfspraak makenDe behandelingLinksNieuwsFoldersContact

 

Google maps Dentition

Dentition

Durf te lachen!

Maak een afspraak

Sitemap

dentition durf lachen