Tarieven

  • C1121.78Periodieke controle
  • C1321.78Probleemgericht consult
  • C2221.78Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C28103.16Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
  • C2928.66Studiemodellen t.b.v. behandelplan
  • C6557.31Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak
  • C8017.19Mondzorg aan huis
  • C8445.85Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
  • C8521.78Weekendbehandeling
  • C8621.78Avondbehandeling
  • C8721.78Nachtbehandeling
  • C90Niet nagekomen afspraak
  • X2168.77Kaakoverzichtsfoto
  • X2268.77Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2325.22Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2430.95Schedelfoto
  • X25194.86Maken meerdimensionale kaakfoto
  • X2657.31Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • M0112.85Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0212.85Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0312.85Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0525.79Niet-restauratieve behandeling van cari
  • M305.73Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3217.19Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek
  • M4014.33Fluoridebehandeling
  • M6125.79Mondbeschermer
  • A1014.33Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A157.45Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • B1028.66Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1128.66Toediening roesje (lachgassedatie)
  • B1235.77Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
  • V1568.77Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
  • V3025.79Fissuurlak, eerste element
  • V3514.33Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
  • V405.73Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
  • V5011.46Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V7011.46Parapulpaire stift
  • V7124.07Eenvlaksvulling amalgaam
  • V7238.40Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7349.86Drievlaksvulling amalgaam
  • V7469.92Meervlaksvulling amalgaam
  • V8020.06Wortelkanaalstift
  • V8135.53Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8249.86Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8361.32Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8481.38Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V858.60Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9145.85Eenvlaksvulling composiet
  • V9260.18Tweevlaksvulling composiet
  • V9371.64Drievlaksvulling composiet
  • V9491.70Meervlaksvulling composiet
  • E0121.78Wortelkanaalbehandeling consult
  • E0240.12Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0331.52Consult na tandheelkundig ongeval
  • E0446.74Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
  • E13103.16Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14149.01Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16194.86Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17240.71Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E1917.19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E31114.62Snij-/hoektand
  • E32160.47Premolaar
  • E33206.32Molaar
  • E3422.92Aanbrengen retrograde vulling
  • E3680.24Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3768.77Kijkoperatie
  • E4028.66Directe pulpa-overkapping
  • E4211.46Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4322.92Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E445.73Verwijderen spalk, per element
  • E4511.46Aanbrengen rubberdam
  • E5134.39Verwijderen van kroon of brug
  • E5228.66Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5340.12Verwijderen van wortelstift
  • E5428.66Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5528.66Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E5640.12Voortgezette behandeling met iatrogene schade
  • E5728.66Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6045.85Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E6180.24Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6251.58Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6342.94Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material
  • E6445.85Afsluiting van open wortelpunt
  • E6645.85Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E7757.31Initi
  • E7828.66Initi
  • E8514.33Elektronische lengtebepaling
  • E8677.37Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8757.31Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • E9045.85Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9517.19Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E9771.64Uitwendig bleken per kaak
  • E98Materialen voor thuisbleken ( kostprijs )
  • R0868.77Eenvlaks composiet inlay
  • R09131.82Tweevlaks composiet inlay
  • R10171.94Drievlaks composiet inlay
  • R11103.16Eenvlaksinlay
  • R12160.47Tweevlaksinlay
  • R13229.25Drievlaksinlay
  • R1428.66Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24252.17Kroon
  • R2868.77Endokroon, indirect vervaardigd
  • R2951.58Confectiekroon
  • R3157.31Opbouw plastisch materiaal
  • R3257.31Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33114.62Gegoten opbouw, directe methode
  • R40171.94Eerste brugtussendeel
  • R4585.97Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  • R4657.31Brugverankering, per anker
  • R49143.28Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R5028.66Metalen fixatiekap met afdruk
  • R5528.66Gipsslot met extra afdruk
  • R60114.62Plakbrug zonder preparatie
  • R61171.94Plakbrug met preparatie
  • R6540.12Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  • R6622.92Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R7063.04Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R7163.04Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R7234.94Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
  • R7322.92Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
  • R7422.92Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R7557.31Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7628.66Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7728.66Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R7868.77Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79114.62Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R8028.66Temporaire, eerste voorziening
  • R8511.46Temporaire, volgende voorziening
  • R90Gedeeltelijk voltooid werk ( kostprijs )
  • G01143.28Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
  • G0291.70Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G0363.04Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
  • G1085.97Niet-standaard beetregistratie
  • G1185.97Scharnierasbepaling
  • G1280.24Centrale relatiebepaling
  • G1357.31Protrale/laterale bepalingen
  • G14515.81Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1528.66Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G1628.66Therapeutische positiebepaling
  • G2057.31Beetregistratie intra-oraal
  • G3357.31Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G6157.31Instructie spieroefeningen
  • G62154.74Occlusale spalk
  • G63229.25Repositiespalk
  • G6428.66Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
  • G65315.22Indirect planmatig inslijpen
  • G6651.58Biofeedbacktherapie
  • G6763.04Behandeling triggerpoint
  • G6845.85Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
  • G6963.04Opbeetplaat
  • G71286.56Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7228.66Controlebezoek MRA
  • G7345.85Reparatie MRA met afdruk
  • H1142.98Trekken tand of kies
  • H1632.09Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H215.92Kosten hechtmateriaal
  • H2663.04Hechten weke delen
  • H3368.77Hemisectie van een molaar
  • H3568.77Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  • H4051.58Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4134.39Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4268.77Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H4391.70Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
  • H4463.04Primaire antrumsluiting
  • H5057.31Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5517.19Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5980.24Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6080.24Marsupialisatie
  • H65154.74Primaire sluiting
  • H7080.24Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75154.74Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  • H80108.89Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85183.40Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H9057.31Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • P0140.12Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P0285.97Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P0357.31Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder
  • P0485.97Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P0640.12Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P0717.19Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P0845.85Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P1085.97Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
  • P1463.04Individuele afdruk met randopbouw
  • P15171.94Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
  • P1663.04Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P1757.31Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P1817.19Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P21171.94Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P25229.25Volledig kunstgebit onderkaak
  • P2757.31Reoccluderen
  • P2857.31Naregistratie en remounten
  • P2945.85Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P30372.53Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P31143.28Wortelkap met stift
  • P3285.97Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
  • P3357.31Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P34234.98Frame kunstgebit, 1-4 elementen
  • P35320.95Frame kunstgebit, 5-13 elementen
  • P3628.66Individuele afdruk zonder randopbouw
  • P3734.39Frontopstelling in aparte zitting
  • P3863.04Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
  • P3985.97Toeslag voor bepaling neutrale zone
  • P4014.33Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
  • P4128.66Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
  • P4228.66Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
  • P4334.39Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
  • P45114.62Noodkunstgebit
  • P5140.12Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
  • P5285.97Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
  • P5357.31Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
  • P5485.97Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
  • P5640.12Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
  • P5717.19Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P5845.85Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P6034.39Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
  • P6528.66Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
  • P70160.47Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P7845.85Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
  • P7945.85Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
  • T00Laboratoriumkosten
  • T11151.88Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
  • T12166.21Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T2130.95Grondig reinigen wortel, complex
  • T2222.92Grondig reinigen wortel, standaard
  • T3188.83Herbeoordeling met pocketstatus, na initi
  • T32103.16Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi
  • T3345.85Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
  • T4160.18Beperkt consult parodontale nazorg
  • T4287.11Consult parodontale nazorg
  • T43115.77Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T44154.17Complex consult parodontale nazorg
  • T5761.90Toepassing lokaal medicament
  • T60151.88Evaluatieonderzoek met pocketstatus
  • T61166.21Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
  • T70186.27Flapoperatie tussen 2 elementen
  • T71286.56lapoperatie, per sextant (
  • T72343.87Flapoperatie uitgebreid, per sextant
  • T7357.31Directe postoperatieve zorg, kort
  • T74154.17Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  • T75149.01Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
  • T7671.64Tuber- of retromolaarplastiek
  • T80123.22Tandvleestransplantaat
  • T81100.30Tuber- of retromolaarplastiek
  • T8254.45Tandvleescorrectie, per element
  • T83143.28Tandvleescorrectie, per sextant
  • T84343.87Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting per sextant
  • T85114.62Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant
  • T86186.27Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T87186.27Kroonverlenging per element
  • T88343.87Kroonverlenging per sextant
  • T8957.31Directe postoperatieve zorg, kort
  • T90154.17Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  • T9134.39Pocketregistratie
  • T9268.77Parodontiumregistratie
  • T9340.12Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T9477.37Behandeling tandvleesabces
  • T9522.92(Draad)Spalk
  • T9657.31Uitgebreide Voedingsanalyse
  • J0163.56Initieel onderzoek implantologie
  • J0297.79Verlengd onderzoek implantologie
  • J03132.01Proefopstelling
  • J0544.00Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J0629.34Vrijleggen foramen mentale
  • J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J0819.56Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J09234.69Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  • J10146.68Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J11132.01Prepareren donorplaats
  • J12141.79Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J1368.45Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J1583.12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J17127.12Aanvullende ophoging bodem bijholte
  • J1858.67Ophoging bodem bijholte orthograad
  • J1963.56Toeslag esthetische zone
  • J20223.44Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J2373.34Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
  • J26161.35Moeizaam verwijderen implantaat
  • J27223.44Vervangen eerste implantaat
  • J2934.71Plaatsen volgende Healing Abutment
  • J30102.68Bindweefseltransplantaat, eerste
  • J32112.45Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J33314.04Kosten implantaat
  • J349.78Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting
  • J40151.57Twee magneten/drukknoppen
  • J4134.23Elke volgende magneet, drukknop
  • J42200.46Staaf tussen twee implantaten
  • J4363.56Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J4424.45Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • J50503.60Boven- en onder klikgebit
  • J51327.58Onder-klikgebit
  • J52327.58Boven-klikgebit
  • J5397.79Omvorming klikgebit
  • J54127.12Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J55146.68Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J56171.13Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J5783.12Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  • J58107.56Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
  • J59132.01Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
  • J6053.78Specifiek consult nazorg implantologie
  • J6188.01Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J70136.90Opvullen zonder staafdemontage
  • J71171.13Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J72195.57Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J73220.02Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7453.78Reparatie zonder staafdemontage
  • J75102.68Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J76127.12Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J77151.57Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7824.45Verwijderen
  • J7945.47Verwijderen
  • J80497.73Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • J97171.85Overheadkosten implantaten
  • J9897.25Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • U0515.06Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare pati
  • U20180.95Second opinion verricht door de Stichting TIP
  • U2513.05Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati
  • U3515.06Tijdtarief tandheelkundige hulp aan pati
  • Z107.45Abonnement categorie A per maand
  • Z2011.46Abonnement categorie B per maand
  • Z3015.47Abonnement categorie C per maand
  • Z4018.91Abonnement categorie D per maand
  • Z5022.92Abonnement categorie E per maand
  • Z606.30Abonnement categorie F per maand

Wij geven op de meeste nazorg 10 % korting.

NVM

 
NVVPKRM

NEEM CONTACT OP

10 Meest voorkomende mondproblemen

Gaatjes voorkomen

Tips tegen gaatjes

Linkpartners

Adres:

Ridderhof 6 2981 ET, Ridderkerk

E-Mail Mondhygiënepraktijk Dentition

 

Telefoon:

​Manon Giannone - van Wijk     0180 - 417847
Miranda Roode                           0180 - 418997
 
HomeDe MondhygiënistAfspraak makenDe behandelingLinksNieuwsFoldersContact

 

Google maps Dentition

Dentition

Durf te lachen!

Maak een afspraak

Sitemap

dentition durf lachen