Tarieven

Wij geven op de meeste nazorg 10 % korting.

  • P001 99.74Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak
  • P002 199.48Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak
  • P003 272.63Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak
  • P004 372.37Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak
  • P020 199.48Volledig kunstgebit bovenkaak
  • P021 265.98Volledig kunstgebit onderkaak
  • P022 432.21Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
  • P023 132.99Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
  • P04071.81Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
  • P04133.25Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04266.49Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  • P04339.90Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting
  • P04489.77Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
  • P04516.62Toeslag immediaat kunstgebit
  • P04653.20Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  • P04719.95Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  • P04899.74Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
  • P04966.49Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
  • P06046.55Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
  • P06146.55Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
  • P062 93.76Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
  • P063 94.42Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
  • P064 81.79Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
  • P065 85.11Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
  • P066 186.18Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
  • P06733.25Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit
  • P068 19.95Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P069 53.20Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P070 19.95Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
  • P071 53.20Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
  • P072 53.20Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
  • T012192.83Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02135.91Grondig reinigen wortel, complex
  • T02226.60Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032119.69Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03373.14Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T042101.07Consult parodontale nazorg
  • T043134.32Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044178.87Complex consult parodontale nazorg
  • T070216.11Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071332.47Flapoperatie per sextant(één zesde deel)
  • T072398.97Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07366.49Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074178.87Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07683.12Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101116.36Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10263.17Tandvleescorrectie, één element
  • T103166.24Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen
  • T111398.97Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112132.99Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113216.11Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121216.11Kroonverlenging, één element
  • T122398.97Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen
  • T141126.34Tandvleestransplantaat
  • T142 398.97Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15166.49Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152178.87Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T161 46.55Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16289.77Behandeling tandvleesabces
  • T163 71.81Toepassing lokaal medicament
  • T164 26.60(Draad)Spalk
  • T16566.49Uitgebreide voedingsanalyse
  • C00150.54Consult ten behoeve van een intake
  • C00225.27Consult voor een periodieke controle
  • C00325.27Consult, niet zijnde periodieke controle
  • C01025.27Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C011119.69Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
  • C012119.69Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
  • C01333.25Studiemodellen
  • C01439.90Pocketregistratie
  • C01579.79Parodontiumregistratie
  • C016199.48Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
  • C02019.95Mondzorg aan huis
  • C02127.93Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
  • J001199.68Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J002113.01Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • J01073.71Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling
  • J011 113.40Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling
  • J012 85.05Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen
  • J013 170.09Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen
  • J01451.03Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J020 272.15Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft
  • J021 170.09Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
  • J022 164.42Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
  • J030 96.39Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren
  • J031 147.42Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren
  • J032 68.04Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren
  • J040259.68Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J041107.16Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  • J04285.05Plaatsen eerste tandvleesvormer
  • J04340.26Plaatsen volgende tandvleesvormer
  • J04437.42Verwijderen implantaat
  • J045187.10Moeizaam verwijderen implantaat
  • J046259.11Vervangen eerste implantaat
  • J047107.16Vervangen volgend implantaat
  • J048197.88Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant
  • J049577.75Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit
  • J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J05122.68Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J052153.08Prepareren donorplaats
  • J05376.54Toeslag esthetische zone, per kaakhelft
  • J054119.07Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J055127.57Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J056130.41Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J057366.12Kosten implantaat
  • J05811.34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J05926.65Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J060294.83Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
  • J070136.08Plaatsen eerste drukknop
  • J07139.69Plaatsen elke volgende drukknop
  • J072232.46Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J07373.71Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J080583.99Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J081379.88Klikgebit in de onderkaak
  • J082379.88Klikgebit in de bovenkaak
  • J083113.40Omvorming tot klikgebit
  • J084147.42Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J085170.09Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J086198.44Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J08796.39Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
  • J088124.74Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten
  • J089153.08Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten
  • J09062.37Specifiek consult nazorg implantologie
  • J091102.06Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J100158.75Opvullen zonder staafdemontage
  • J101198.44Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J102226.79Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J103255.14Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10419.95Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk
  • J10562.37Reparatie zonder staafdemontage
  • J106119.07Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J107147.42Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J108175.76Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10928.35Verwijderen en vervangen drukknop
  • X1018.62Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
  • X1113.96Beoordelen kleine röntgenfoto
  • X2179.79Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2279.79Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
  • X2329.26Beoordelen kaakoverzichtsfoto
  • X2435.91Maken en beoordelen schedelfoto
  • X3426.60Beoordelen schedelfoto
  • X25226.08Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • X2666.49Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  • M0114.91Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0214.91Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0314.91Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0529.92Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M3219.95Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M306.65Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M4016.62Fluoridebehandeling
  • M61 29.92Mondbeschermer of fluoridekap
  • M80 57.85Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M81 31.92Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • A1016.62Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving
  • A158.64Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • A3053.20Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • B1033.25Introductie roesje (lachgassedatie)
  • B1133.25Toediening roesje(lachgassedatie)
  • B1241.56Overheadkosten roesje(lachgassedatie)
  • V7127.93Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7244.55Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7357.85Drievlaksvulling amalgaam
  • V7481.12Meervlaksvulling amalgaam
  • V8141.23Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8257.85Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8371.15Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8494.42Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V9153.20Eénvlaksvulling composiet
  • V9269.82Tweevlaksvulling composiet
  • V9383.12Drievlaksvulling composiet
  • V94106.39Meervlaksvulling composiet
  • V1579.79Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3029.92Fissuurlak eerste element(sealen)
  • V3516.62Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
  • V406.65Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V5013.30Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V70 13.30Parapulpaire stift
  • V80 23.27Wortelkanaalstift
  • V85 9.97Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • E0246.55Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  • E0336.57Consult na tandheelkundig ongeval
  • E60 53.20Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  • E0454.31Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
  • E13119.69Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  • E14172.89Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  • E16226.08Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  • E17279.28Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  • E8516.62Elektronische lengtebepaling
  • E1919.95Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
  • E6653.20Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  • E5139.90Verwijderen van kroon of brug
  • E5233.25Moeilijke wortelkanaalopening
  • E5346.55Verwijderen van wortelstift
  • E5433.25Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  • E5533.25Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  • E56 46.55Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel
  • E5733.25Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  • E6193.09Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
  • E6259.84Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
  • E6349.87Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
  • E6453.20Afsluiting van open wortelpunt
  • E7766.49Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  • E7833.25Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  • E9053.20Inwendig bleken, eerste zitting
  • E9519.95Inwendig bleken, elke volgende zitting
  • E97 83.12Uitwendig bleken per kaak
  • E4033.25Directe pulpa-overkapping
  • E4213.30Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  • E4326.60Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
  • E446.65Verwijderen spalk, per element
  • E4513.30Aanbrengen rubberdam
  • E31132.99Snij-/hoektand
  • E32186.18Premolaar
  • E33239.38Molaar
  • E34 26.60Aanbrengen retrograde vulling
  • E36 93.09Het trekken van een element met re-implantatie
  • E3779.79Kijkoperatie
  • E8866.49Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
  • E8689.77Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  • E8766.49Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  • U25 15.14Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
  • U3517.47Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten
  • U05 17.47Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
  • Y0115.14Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten
  • Y02Onderlinge dienstverlening ( Maximum )
  • R08 79.79Eénvlaks composiet inlay
  • R09 152.94Tweevlaks composiet inlay
  • R10 199.48Drievlaks composiet inlay
  • R11 119.69Eénvlaksinlay
  • R12 186.18Tweevlaksinlay
  • R13 265.98Drievlaksinlay
  • R1433.25Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
  • R24 292.57Kroon op natuurlijk element
  • R34 265.98Kroon op implantaat
  • R29 59.84Confectiekroon
  • R3166.49Opbouw plastisch materiaal
  • R32 66.49Gegoten opbouw, indirecte methode
  • R33 132.99Gegoten opbouw, directe methode
  • R40 199.48Eerste brugtussendeel
  • R45 99.74Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R49166.24Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  • R50 33.25Metalen fixatiekap met afdruk
  • R55 33.25Gipsslot met extra afdruk
  • R60 132.99Plakbrug zonder preparatie
  • R61 199.48Plakbrug met preparatie
  • R6546.55Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
  • R6626.60Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  • R6728.59Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • R7073.14Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  • R71 73.14Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
  • R74 26.60Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
  • R75 66.49Opnieuw vastzetten plakbrug
  • R7633.25Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  • R7733.25Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  • R91 166.24Wortelkap met stift
  • R9289.77Passen restauratieve proefopstelling in de mond
  • R78 79.79Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
  • R79 132.99Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
  • R80 33.25Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
  • R85 13.30Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
  • R90 Gedeeltelijk voltooid werk ( Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren )
  • G21119.69Functieonderzoek kauwstelsel
  • G22239.38Verlengd onderzoek OPD
  • G23106.39Spieractiviteitsmeting en registratie
  • G4169.82Consult OPD-therapie A (niet- complex)
  • G62 179.53Stabilisatieopbeetplaat
  • G68 53.20Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk
  • G4779.79Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
  • G43134.32Consult OPD-therapie B (complex)
  • G44 73.14Therapeutische injectie
  • G46 53.20Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
  • G48132.99Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
  • G1099.74Niet-standaard beetregistratie
  • G1199.74Scharnierasbepaling
  • G1293.09Centrale relatiebepaling
  • G1366.49Protrale/laterale bepalingen
  • G14598.45Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  • G1633.25Therapeutische positiebepaling
  • G2066.49Beetregistratie intra-oraal
  • G0935.91Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
  • G1533.25Toeslag voor het behouden van beethoogte
  • G65 365.72Indirect planmatig inslijpen
  • G7566.49Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
  • G69 73.14Beetbeschermingsplaat
  • G33 66.49Aanbrengen front/hoektandgeleiding
  • G71 332.47Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
  • G7233.25Controlebezoek MRA
  • G73 53.20Reparatie MRA met afdruk
  • G74 89.77Plaatsen van myofunctionele apparatuur
  • G76 25.27Consult myofunctionele therapie
  • H80126.34Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  • H85212.78Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  • H1149.87Trekken tand of kies
  • H1637.24Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  • H216.87Kosten hechtmateriaal
  • H2673.14Hechten weke delen
  • H5066.49Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H5519.95Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling
  • H9066.49Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  • H3379.79Hemisectie van een molaar
  • H3479.79Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak
  • H3579.79Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie
  • H38331.34Uitvoeren eerste autotransplantaat
  • H39131.66Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting
  • H4059.84Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  • H4139.90Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  • H4279.79Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  • H43106.39Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
  • H4473.14Primaire antrumsluiting
  • H5993.09Behandeling kaakbreuk, per kaak
  • H6093.09Marsupialisatie
  • H65179.53Primaire sluiting
  • H7093.09Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  • H75179.53Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
NVM

 
NVVPKRM

NEEM CONTACT OP

10 Meest voorkomende mondproblemen

Gaatjes voorkomen

Tips tegen gaatjes

Linkpartners

Adres:

Ridderhof 6 2981 ET, Ridderkerk

E-Mail Mondhygiënepraktijk Dentition

 

Telefoon:

0180 - 417847

KvK nummer:
24462058

 
HomeDe MondhygiënistAfspraak makenDe behandelingLinksNieuwsFoldersContact

 

Google maps Dentition

Dentition

Durf te lachen!

Maak een afspraak

Sitemap

dentition durf lachen